Cestování všeobecně


Nu a po balení se vyráží. Pokud jedou autem, není to nic moc zábava. VÄ›ci se nahází do kufru, nÄ›co se pÅ™ipevní na stÅ™echu a zbytek si každý vezme na klín. A pokud se nepokazí auto samotné, tak se s komfortem, ale také s nudou dopraví celá famílie na místo Äinu.  

Kdežto pokud se k cestování použije veÅ™ejný dopravní síť je to legrace, zábava a také dobrodružství. Navíc to do hloubky prozkoumá charaktery vÅ¡ech zúÄastnÄ›ných a ostatní zjistí, jako má kdo slovní zásobu. Neváhejte ani vy, nechte automobil automobilem a vyrazte na cestu veÅ™ejnou dopravou. I s tÄ›mi zavazadly. A jeÅ¡tÄ› nÄ›jaké pÅ™iberte.  

na nádraží

Jízdenky si kupte dopÅ™edu pÅ™es internet, dostanete k nim totiž zadarmo místenky. On sice asi zrovna ten vůz, ve kterém místa máte zaÅ™azen nebude, nebo budou místa obsazena jinými pasažéry se stejnými místenkami, ale to vám nemůže vadit. Hlavní je to, že se vezete a pomaliÄku spÄ›jete k pÅ™estupnímu uzlu. PomaliÄku proto, že jsou na trati výluky, nebo se pan strojvůdce jen Å¡patnÄ› vyspal.  

vlak

Takže do přestupního místa dorážíte s dvouhodinovým zpožděním, ale nevadí to, protože další spoj vám jede již za pět hodin. Akorát jízdenku můžete zahodit i s místenkou, protože ta se váže na spoj a ten jste zmeškali. Teprve až doma zjistíte, že jste si měli nechat zpoždění potvrdit a jízdenka by vám platila na onen následující vlak. Chachacha.  

Kde byste v tom zmatku shánÄ›li průvodÄího? A tam, kde jste koupili nové jízdenky by vám potvrzení a si nedali, protože ono o tom „neví“.  

Tak jeÅ¡tÄ› jeden pÅ™estup a jste na místÄ›. Vidíte. Za dva Äi za tÅ™i dny jste urazili vzdálenost více než tÅ™i sta kilometrů. Užili jste si pÅ™i tom zábavu, ale to nikomu na dráze nevykládejte, nebo vám to zapoÄtou k příští jízdence. Pokud tedy u nich jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy nÄ›jakou koupíte. Jenže to asi už ne, už jste pouÄeni a příštÄ› půjdete radÄ›ji pěšky. Možná to bude rychlejší.