Pokojové rostliny a jejich podmínky

Některé tyto rostlinky se dokáží světelným podmínkám, které jsou samozřejmě rozdílné a panují v jednotlivých pokojích, přizpůsobit. Dokonce se jim může celkem dobře dařit i v takovém prostředí, které pro ně není moc příznivé. Ale krásně a plně se však vyvinou, jen pokud mají odpovídající světelné podmínky. Měli bychom si také uvědomit, že sluneční svit, který proniká do místností okny, osvětluje rostliny pouze z jedné strany.
rostliny na okně
Jedná se o boční stranu, a rostliny tedy nejsou osvětlované shora, jak je tomu v přírodě. Uvádí se, že například u okna, které je obrácené na západ dopadá během dne více slunečního svitu na pravou stranu rostliny než na jeho levou část. Je jasné, že to jak je místnost sluncem osvětlená, závisí nejen na velikosti okna, ale i jejich umístění a tvaru. Slunce osvětluje nejdéle jižní, potom jihovýchodní a jihozápadní okna.
rostliny venku

Délka dne

Ale jen sluneční paprsky nemohou stačit. U osvětlení má velký význam pro růst pokojových rostlin také i délka dne. Podle toho jaký má rostlina požadavek na délku dne se rozdělují na dlouhodenní, krátkodenní a na rostliny k délce dne neutrální. Dlouhodenní mohou v našich podmínkách růst po celý rok, ale kvetou pouze při dnu, který je delší než deset hodin.  K nim patří begónie hlíznatá. Ty, které potřebují krátký den, například vánoční hvězda a kaktus, potřebují naopak k tomu, aby rozkvetly, nejvíce desetihodinový světelný den, kdyby byl delší tak vyvolá sice zesílený růst, ale zároveň potlačuje zakládání květních poupat. Ty z rostlin, které jsou k délce dne neutrální, se vyvíjejí a kvetou jak při krátkém i dlouhém světelném dni. K těmto patří například gloxínie, kaly, primulky, hortenzie.
rostlina na parapetě
A co v zimě při nedostatku světla?
Tady musíme naše miláčky uvést do odpočinkového stavu v chladné místnosti. Tu ale asi v bytě těžko najdeme, proto asi bude lepší jim uměle přisvětlovat slabšími žárovkami (asi dvacetiwatovými), přitom zdroj by měl být minimálně 40 cm vzdálen od rostliny. A doba osvětlení? Zapneme ho při setmění a svítíme tak dlouho, aby obě doby tedy denní světlo a osvětlení žárovkou trvaly deset až dvanáct hodin.